GDPR и защита на личните данни

GDPR (Защита на личните данни)

Нашата компания отделя сериозно внимание и грижа за защитата на вашите лични данни. В тази страница ще ви предоставим информация за това как събираме, използваме и предаваме вашите данни, както и за вашите права и начините, по които можете да ги упражните.

1. Събиране на лични данни
При разглеждане или използване на нашия уебсайт може да ни предоставите някои лични данни, включително вашето име, адрес, електронна поща и телефонен номер. Събираме тези данни с цел да осигурим добро обслужване, изпълнение на поръчките ви и подобряване на нашите услуги.

2. Използване на лични данни
Вашите лични данни се използват единствено за целите, за които са предоставени. Те могат да бъдат използвани за обработка на вашите поръчки, свързване с вас относно важна информация, предоставяне на персонализирани промоции и новини, както и за анализ на поведението на потребителите и подобряване на нашите услуги.

3. Предаване на лични данни
Вашите лични данни не се предават на трети страни без вашето изрично съгласие, освен ако това е необходимо за изпълнение на поръчката ви или съответствие със законовите изисквания.

4. Сигурност на данните
Имаме подходящи технически и организационни мерки, които гарантират сигурността на вашите лични данни и предотвратяват неразрешен достъп, загуба, злоупотреба или разкриване.

5. Права на потребителите
Вие имате право да поискате достъп до вашите лични данни, както и да ги коригирате или изтриете, ако са непълни, неточни или вече не са необходими за предназначението, за което са били събрани. Също така, имате право да ограничите обработването на вашите данни или да се противопоставите на тяхното обработване. За упражняване на тези права можете да се свържете с нас посредством контактната информация, предоставена на уебсайта.

6. Съхранение на данни
Вашите лични данни се съхраняват само за периода, необходим за постигане на целите, за които са били събрани, освен ако не се изисква или разрешава продължаването на съхранението в съответствие с приложимите законови изисквания.

За повече информация: GDPR

Надяваме се, че тази страница ви предоставя ясна представа за начина, по който събираме, използваме и предаваме вашите лични данни, както и за вашите права във връзка с тях. Ако имате въпроси или се нуждаете от допълнителна информация, моля, свържете се с нас.